Hvorfor er etnisk et bedre ord enn ”folk”? Volk kommer fra gammelhøytysk folc, fra urgermansk fulka, som betyr”die Kriegsschar”, en ”hærskare”. I Tyskland er dette begrepet belastet med ”Volkskörper” og ”wir sind ein Volk”. I Norge er det også problematisk å snakke om folk etter at vi er blitt ”folk flest”. Min onkel Arve snakker om ”utlendinger” og ”innlendinger”, akkurat som en snakker om utvandrer og innvandrer —  bønder og sjøfolk, byfolk og landsens, innfolk og utfolk, nomader og fastboende — det er da mye bedre. Å kalle en ”nordmann” for ”etnisk norsk” eller ”person uten migrasjonsbakgrunn” virker like konstruert som ”brus med sitronsmak”. Man er opptatt av å finne begrep som ikke virker ”ekskluderende”. Men hvor mange er det ikke som bor et annet sted enn der de er født? Hvor mange er det ikke som arbeider et annet sted enn der de vokste opp? Hvor mange jobber ikke et annet sted enn der de bor — i vår fleksible verden.