Øde landskap, brent jord, trestokker der som hyttene stod. En svak røyk siver opp fra brannrestene. Ikke noe levende å se, menneskene er borte. Likene er fjernet. Stanken av død er ikke avbildet. Vi ser ikke restene av de mishandlede kroppene, stokkene og blodet på bakken. De post-apokalyptiske video-opptakene er post-humane. (Fra massakren i Bor. Under borgerkrigen i Sudan kom det til kamper mellom to rivaliserende folkegrupper i sør, mellom nuer og dinka, ledet av henholdsvis Riek Machar og John Garang. Det skjedde i 1991 og mer enn to tusen ble drept. Videopptakene var lagt ut på youtube.)