Kilder

Avenstroup, W. Gjennem Etiopias jungle. P. F. Steensballes Boghandels Eftflg. (Bj. Reenskaug), Oslo 1935. Urskogen kaller. Guttefortelling (1936). Ny utgave Arthur Rosén AS, Oslo, 1943. I villeste Afrika. Guttefortelling, forsynt med tallrike fotografier. Windju Simonsens Forlag, Oslo, 1938. Veddeløpet gjennom Ingazanaland. Fortelling for gutter. Roséns forlag AS, Oslo, 1946. På jungelstier. Nasjonalforlaget, Oslo, 1954.

Barstad, T. Diplomatens Samlede visdomsord. UKS, Oslo, 2009.

Batistoni, M. / Chiari, G. P. Old Tracks in the New Flower. A Historical Guide to Addis Abeba. arada books, Addis Abeba, 2004.

Blixen, K. Den afrikanske farm. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1963.

Brink, A. The Other Side of Silence. Vintage, London, 2003.

Dugard, M. Into Africa. The Dramatic Retelling of the Stanley-Livingstone Story. Bantam Books, GB, 2004.

Farah, N. Maps. A Novel. Penguin Books, USA, 1986.

Friedländer, M. J. Ethiopian hidden treasures. A guide to the paintings of the remote churches of Ethiopia. Shama Books, Addis Abeba, 2007.

Hancock, G. The Sign and The Seal. A Quest for the Lost Ark of the Covenant. Arrow Books, London, 1997.

Hobsbawm, E. „Das Ende der Imperien“ Fra: Das Zeitalter der Extreme. dtv, München, 1998.

Jahn, H. (utvalg). Afrika Erzählt. Erzähler südlich der Sahara. Fischer Bücherrei,
Frankfurt a. M., 1963.

Juell, H. Etiopia – Tre år i keiser Haile Selassis rike. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1936.

Kebede, L. & Mulatu, W. Ribbon of the Heart. Samkret DLC, Addis Abeba, 2004.

Kristiansen, T. Afrika – en vakker dag. Cappelen Forlag, Oslo, 2006.

Last, G. / Pankhurst, R. / Robson, E. A History of Ethiopia in Pictures. From Ancient To Modern Times. arada book updated, 2008. First published Oxford University Press,1969.
Lepage, C. / Mercier, F. Art Ethiopian / Etiopian Art. The Ancient Churches of Tigray. adpf, Editions Recherche sur les Civilisations, Paris, 2005.

Lessing, D. Der Zauber ist nicht verkäuflich. Afrikanische Erzählungen. Diogenes,
Zürich,1976.

Marsden, P. The Chains of Heaven. An Ethiopian Romance. Harper Perennial, London, 2006.

Mengistu, A. Seductive spell of Passion. Habesha Media & Communications, Addis Abeba, 2006.

Naipaul, S. North of South. An African Journey. Penguin Books, London, 1978.

Nierkerk, M. van. “Hermes in the sted of Prometheus?”, “Understanding Trends in ‘African Thinking’”, Prinsloo, E. D. “Ubuntu culture and participatory management”. Fra: Coetzee, P.H. / Roux, A.P.J. (ed.). Philosophy from Africa. Oxford University Press, Southern Africa, 1991.

Rønning, H. (red). Moderne afrikanske fortellere. Pax Forlag, Oslo, 1971.

Scroggings, D. Emmas krig. Oktober Forlag, Oslo, 2007.

Shipman, P. To the Heart of the Nile. Corgi Books, UK, 2005.

Tesfaye, M. G. The Resonance of Silence. Mega Printing, Addis Abeba, 2008.

Thesiger, W.The Danakil Diary. Journeys through Abyssinia 1930-34. Flamingo, London, 1998.

Thiong’o, N. wa. This Time Tomorrow. 3 Plays. Kenya Literature Bureau, Nairobi, First published 1970, reprint 2003.

Ydlibi, M. With Ethiopian Rulers. A Biography of Hasib Ydlibi. Ed. Bahru Zewde. Addis Abebe University Press, 2006.

Yeman, F. The Poetaster. AB GET Printing Press, Addis Abeba, 1999.

Artikler, rapporter, film


A Leap Across the Cattle. An Initiation Rite of the Hamar of Southern Ethiopia. Film, Göttingen 1975/76.

Briggs, P. Ethiopia. Bradt Travel Guide, UK, 2005.

Clammer, P. Sudan. Bradt Travel Guide, UK, 2005.

Cordonnier, L: „Hvorfor kommer ikke oppturen i morgen?“ Le Monde Diplomatique 9/2009. 

Debord, G. La Société du spectacle (Society of the Spectacle). Simar Films, 1973.

Fædrelandsvennen, dagsavis. Artikler fra 1932 og 1935.

Goldstone’s Amharic Phrasebook Dictionary, 2007.

Hellevik, O. ”Hvorfor blir vi ikke lykkeligere?” Samfunnsspeilet 4/1999.

Holgesen, J.  D. ”Rasebegrepet brukes blant annet i utlendingslovens paragraf 28” Aftenposten 23.07.10.

Khartoum Monitor 27.10.09, 29.10.09, 9.11.09.

Langset, K. G. ”Ny Sudan-krig kan koste 600 milliarder kroner” Aftenposten 12.01.2011.

Moe, S. H. ”Ikke noe jentekliss i gamle guttebøker” Fædrelansvennen 16.12.2004.

Næss, S. „Livskvalitet som psykisk velvære“ Tidsskrift for Den norske legeforening, 2001.

Rapport fra Norsk Flyktningehjelp. ”Southern Sudan 2010 – between a rock and a hard place” Desember 2010.

Schüle, C. „Der Bullensprung“ Die Zeit 39/2009.

Selbmann, F. „Wann spricht der Völkerrechtler von Genozid?“ Universität Leipzig, 2003. The Fortune 10/498 15.11.2009.

Støre, J. G. ”Finanskrisens følger for utenrikspolitikken” Tale av utenriksministeren, 14.12.2010. (regjeringen.no)

Temanotat. ”Kjønnslemlestelse i Etiopia” LandInfo 14.09.2009.

World Food Programme. ”WEP muss Essrationen in Darfur wegen fehlender Gelder drastisch kürzen” 27.04.2006.

Links


Aftenposten 12.01.2011. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3985698.ece

War Child: Emmanuel Jal. http://www.youtube.com/watch?v=ieR-uF1TfDE&feature=fvw

Etiopisk dans: http://www.youtube.com/watch?v=kXgpYVSPPUY&feature=related