ny blomst

 

Norge - Afrika

Onkel Willy, mormor og jeg kommer alle fra Sørlandet, henholdsvis kystbyene Kristiansand og Arendal, aksen Agder-Addis Abeba settes. I utgangspunktet er materialet er lokalt og familiært, men problemstillingene er globale og almenne. Onkel Willy var eventyrer, også en kristen med kolonialistiske, dels rasistiske synspunkt. Mormor var sosialist og engasjert i humanetisk arbeid. De representerer den motsetningfylte familien jeg er oppvokst i, men generelt sett står de for ideologiske strømninger med ulike syn på menneskeverd.

1929 - 1961 - 2009

På 30-tallet var betegnelser som ”svarting” og ”nigger” helt vanlige. Før utbruddet av 2. verdenskrig var raseteorier positivt belagt, og de europeiske land målte krefter i en kamp om en plass under solen. På 60-tallet var kolonimaktene i ferd med å gi slipp på sitt grep, den hvite manns herredømme i Afrika var ikke lenger en selvfølgelighet. Opprettelsen av Union for Afrikansk Enhet var et viktig skritt på veien for afrikansk selvstyre og dannelse nye nasjonalstater. På begynnelsen av det nye årtusen søker det internasjonale samfunn løsninger på konfliktene som har oppstått i kolonialismens kjølvann. Borgerkriger, hungerskatastrofer, folkemord – hjerteskjærende og gjentagende – er en del av vår hverdag, vårt sørlige sår. For vår sikkerhets skyld hjelper vi til med innføring av demokrati og stabile regjeringer som forutsetning for økonomisk vekst.

Av og til kan ett bilde kan være nok

Bilder av grusomheter har vi sett, og vi kan se dem igjen og igjen, daglig på skjermen. Vår hverdag er overfylt av bilder. Men jeg har ikke erfart det jeg har sett bilde av. Jeg kjenner ikke det jeg har googla. Å oppleve noe er ikke det samme som å forstå det. ”Å forstå er ikke det samme som å tilgi” (E. Hobsbawm). Å vite om noe er heller ikke det samme som å akseptere det.

The Sound of Addis

Å lytte krever en annen type oppmerksomhet enn å kikke. Gir en annen type ro, kanskje. Istedenfor å gjengi bilder fra virkligheten vil jeg skape bilder av tekst og lyd. Bilder som kan oppstå i hodet, gjennom en opplevelse av tid og rom. Istedenfor å søke punktet vil jeg gi erfaringen av flersporet samtidighet – som innebærer fortid og framtid.